Edustusto.com - Finnish SMEs' Global Partner
Suomeksi • 日本語 • 中文 • 한국어 • العربية • Русский • Kysy suomeksi
 » Main Menu
• Home
• Professional Services
• Global Partners
• Finnish SMEs
• Sign Up with Us
• About Us
• Advertise with Us
• FAQs
• Terms of Use
• Contact Us
 » Suomi

Sähköisen Myynnin Tuki- ja Yhteyspalvelu Aasiassa

Olemme Lähellä Asiakkaitasi.

Edustusto.comin missio on muuttaa suomalaisten mikro- ja PK-yritysten kansainvälistyminen avoimemmaksi ja tehokkaammaksi digitaalisen markkinoinnin, sähköisen myynnin tukitoiminnan ja paikallisen verkostoitumisen avulla.

Liiketoimintakonseptimme nojaa verkkopalveluihin paikallisen myynnin aloittamiseksi tai lisäämiseksi, verkostoitumisasteen nostamiseksi ja asiakkaan tai liiketoimintapartnerin löytämisen helpottamiseksi Japanissa/Aasiassa erityisesti:

 • Lifestyle ja Education aloilla (Koulutusvienti, Eko/Luonnonmukainen, Design, Urheilu, Matkailu, Kauneus & Terveys
Helpotamme myös arvoketjun loppupäätä paikallisen tuotteistuksen, promootion, markkinoinnin ja jälkihoidon osalta.

 

Internet-pohjaiset palvelumme sisältävät mm. seuraavia myyntiä tukevia toimintoja:

 • kyselyiden vastaanottaminen ja vastaukset paikallisella kielellä
 • kansainvälisten kumppanuuksien johtaminen paikallisesti
 • digitaalinen paikallinen markkinointiviestintä mukaanlukien mobiilimainonta
 • demot, konsultaatiot, tarjousten teko
 • partnerihaku
 • Suomeen tulevien ulkomaisten liidien seuranta ja aktivointi paikallisesti sekä kontaktien validointi
 • ulkomaisen jakelu- ja partneriverkoston optimointi ja tehostaminen
 • verkkokaupan perustaminen ja tekninen tuki (mukaanlukien rahaliikenne ja logistiikka)
 • ulkoistettu tuotteidenne myyntipalvelu ja agentuuritoiminta Japanissa/Aasiassa

             Edustusto Blog: Uusia Vientimahdollisuuksia Japanissa Jenin Vahvistumisen Johdosta

             Suositus: Moneral

 

 

Yhteistyökumppaneita ja jäsenyyksiä:

    

    

 

 

  

    

 

    

 

 

Myynnin tuen palvelumodulit:

Nopeutamme liikkeellelähtöä ja liiketoiminnan laajentamista asteittaisten kansainvälistymismodulien avulla. Voit valita kustannustehokkaista myynnin tukipalveluistamme sopivimmat vaihtoehdot yrityksellesi kuhunkin tilanteeseen (ota yhteyttä info(a)edustusto.com).

 

 

Avaa oma kaukomarkkinaedustusto alle kuukaudessa:

Teemme kansainvälistymisesi helpoksi ja tosiaikaiseksi.

Yksi suuri haaste kaukomarkkinoiden myynnin aloittamiseksi tai lisäämiseksi on paikallisen, jatkuvan fyysisen myyntituen ja (internet) presenssin puute johtuen korkeista kuluista, joihin mikroyrityksillä ei yleensä ole resursseja.

Tuomme muutoksen tähän. Erityisesti markkinan alkukartoitusvaiheen, asiakashankinnan ja partneriselvitysten osalta tarjoamme ylivoimaisen palvelun verrattuna muihin markkinoilla oleviin kansainvälistymis- tai entre- palveluihin.


 

Edustusto.com:

 • Kansainvälistymisen käytännönläheinen ja kustannustehokas ruohonjuuritason edelläkävijä, joka auttaa suomalaisia mikro- ja PK-yrityksiä verkottumaan viennin, tuonnin, myynnin, hankintojen, projektien, vientimarkkinoinnin ja muun ulkomaisen liiketoiminnan aloitus- ja laajennusvaiheessa.

 

 

Edustusto.comin päätehtävä:

 • Saattaa yhteen tosiaikaisesti Suomessa asiakkaita/kansainvälistymispalveluja etsivä mikro- ja PK-yritys ja ulkomainen asiakas/palvelujen tarjoaja mahdollisimman pienin kustannuksin.

 

 

Edustusto.comin päätavoitteet:

 • Toteuttaa Suomen ensimmäinen yksityisen sektorin tarjoama mikro- ja PK-yrityksille suunnattu internet-pohjainen kontakti- ja verkottumispalvelu, joka ei edellytä asiakasyrityksiltä suuria investointeja.
 • Mahdollistaa aiempaa yksityiskohtaisempi potentiaalisten ulkomaisten yhteistyökumppanien, asiakkaiden ja jälleenmyyjien paikallinen kontaktointiaste internet-pohjaisen vientimarkkinointi- ja yhteyspalvelun avulla helpottaen ja nopeuttaen täten suomalaisten mikro- ja PK-yritysten innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kansainvälistymistä.

 

Elinkeinoelämän Keskusliiton tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisille mikro- ja PK-yrittäjille kansainvälistymisen panostuksen painopisteet ovat oikean ulkomaisen kumppanin hakeminen ja jakelukanavien kehittäminen*:

Kommentteja PK-yrittäjiltä ja asiantuntijoilta:

(*KTM julkaisuja: Finpron vientikeskusverkoston alueellinen kattavuus ja kehittäminen; ja *EK: PK-yritysten vientimahdollisuudet

hyödynnettävä)

"Palveluja käyttäneet pitävät seuraavien kolmen vuoden aikana tärkeimpänä
panostuskohteena ulkomaisten kumppanien hakemista sekä jakelukanavien kehittä-
mistä."

"Tuotetarjontaa tulisi kehittää asiakastarvelähtöiseksi. Nykyään ei ole
enää niin paljoa kysyntää peruspalveluille, tarvitaan melko erikois-
tunutta toimialaosaamista.

"Paikallista osaamista ja osaamisverkostoja tulisi käyttää enemmän hy-
väksi: ei niin, että kammetaan "viisaus" täältä sinne."

 

"Finpron kanssa kilpailevaa toimintaa on melko vähän. Estääkö Fin-
pron asema yksityisen yritystoiminnan syntymisen? Voi olla, että näin
todella on."

"Ei ole tietoa palveluista eikä hinnoista. On tarkoitettu ilmeisesti suuril-
le yrityksille."

"Oman yrityksen asiakaskunta on niin fragmentoitunut ja suppea, että
se pystytään parhaiten kaivamaan esille omin voimin."

"Pkt-yrityksille tarjottavan palvelun hinnoittelu ampuu pahasti yli. Vain
suuret yritykset kykenevät maksamaan ko. hintatason palveluista."

”Erittäin vaikea kansainvälistyä, luotettavan kumppa-
nin löytäminen on todella vaikeaa esim. viennin
aloittamisessa.”

”Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa toisiaan.”

”Olemme ponnistelleet omin voimin. On mahdottoman
byrokraattista istua turhauttavissa suomalaisten vienti-
organisaatioiden palavereissa, samalla kun
pitäisi tehdä kauppaa Kiinassa, Taiwanilla, Saksassa,
Skotlannissa, Hollannissa jne. jne. Olemme valinneet
itsenäisen tien ja onnistuneet.”

"Huonoista tuotteista suomalaisia ei ole koskaan moitittu, mutta asi-
akas ja tuote pitää saada kohtaamaan. Markkinointi paikan päällä
ei ole halpaa, mutta se on erittäin tärkeää."


 

 

Edustusto.com luo itsenäisten, eri puolilla maailmaa sijaitsevien potentiaalisten yhteistyökumppaneiden ja suomalaisten yritysten yhteistyön aloittamiselle ja osapuolten toistensa löytämiselle teknisen infrastruktuurin ja partnereiden hallinnan tukitoiminnot ja puitteet.


Olemme avoin yhteistyöhön kaikkien Edustusto.comin toiminnasta kiinnostuneiden organisaatioiden, yritysten ja yksityishenkilöiden kanssa.


 

Hyödyt yrityksille Suomessa:

 • Löydä tosiaikaisesti potentiaalisia suomalaisia ja ulkomaisia yhteistyökumppaneita maailmanlaajuisesti
 • Vähennä kansainvälistymisriskiä ja kustannuksia ulkomaisen liiketoiminnan alku- ja kasvuvaiheessa

 

 

 

Hyödyt suomalaisille asiantuntijoille ulkomailla:

 • Tuo paikallinen erityisosaamisesi ja palvelusi suomalaisten PK-yritysten ulottuville tosiaikaisesti portaalimme kautta
 • Laajenna näkyvyyttäsi paikallisiin ja ulkomaisiin sidosryhmiin, sekä nykyisiin että potentiaalisiin asiakkaisiin

 

 

Globaalit pelisäännöt muuttuvat nopeasti ja jatkuvasti - pysy kauttamme ajan hermolla ja edellä kilpailijoitasi.

 

 

Hyödyllisiä RaporttejaLataa
Finpron Vientikeskusverkoston Alueellinen Kattavuus ja KehittäminenDownload file
PK-yritysten Vientimahdollisuudet HyödynnettäväDownload file
Globaali-Ohjelman ArviointiDownload file
Suomen VienninedistämisjärjestelmäDownload file
Kysely Kansainvälistymispalveluiden KäytöstäDownload file
Yritysten VKE-Palvelujen Tunnettuuden EdistäminenDownload file
Yritysten Julkiset Kansainvälistymispalvelut ja Niiden KäyttöDownload file
KiVi ProjektirunkoDownload file
KiVi ProjektipalauteDownload file
Viennin ja Kansainvälistymisen (VKE) Edistämisen Kansallinen StrategiaDownload file
Ulkomaankauppa Yritysten Kokoluokittain, Tammi- Maaliskuu, 2006Download file
KTM TiedoteDownload file
 » Why Edustusto?
• Why Edustusto
• What We Do
• Contribute & Earn
• Partner With Us
• Benefits of Signup
• How to Use Edustusto
• Strategic Alliances
• Collaboration
• Edustusto Blog
Home :  Global Partners :  Finnish SMEs :  Sign Up with Us :  About Us :  Advertise with Us :  FAQs :  Terms of Use :  Contact Us
Why Edustusto :  What We Do :  Contribute & Earn :  Partner With Us :  Benefits of Signup :  How to Use Edustusto
Copyright © 2015 Edustusto.com. All Rights Reserved. Site Design and PHP by WebTenet